Ảnh Nền Windows

Windows 8 màu xanh tối

Windows 8 màu xanh tối

Kích cỡ ảnh: 2560x1600
Windows 8 trên bãi cỏ

Windows 8 trên bãi cỏ

Kích cỡ ảnh: 2560x1600
Background Windows 8 cho máy tính

Background Windows 8 cho máy tính

Kích cỡ ảnh: 2560x1600
Hình nền Windows 8 màu tối

Hình nền Windows 8 màu tối

Kích cỡ ảnh: 2560x1600
Hình nền  Windows 7 mờ ảo

Hình nền Windows 7 mờ ảo

Kích cỡ ảnh: 1920x1080
Hình nền Windows 8 Ultimate

Hình nền Windows 8 Ultimate

Kích cỡ ảnh: 1024x768
Windows 8 cho máy tính

Windows 8 cho máy tính

Kích cỡ ảnh: 2560x1600
Windows Vista cho máy tính Vaio

Windows Vista cho máy tính Vaio

Kích cỡ ảnh: 1920x1200
Windows 7 với độ phân giải lớn

Windows 7 với độ phân giải lớn

Kích cỡ ảnh: 1920x1200
Hình nền Windows 7 HD

Hình nền Windows 7 HD

Kích cỡ ảnh: 1920x1200
Windows 7 trong nước

Windows 7 trong nước

Kích cỡ ảnh: 2560x1600
Cửa sổ Windows

Cửa sổ Windows

Kích cỡ ảnh: 2560x1600
Hình nền Windows 7 phát sáng

Hình nền Windows 7 phát sáng

Kích cỡ ảnh: 1920x1080
Advertisement